ZAJĘCIA INDYWIDUALNE – DOPASUJEMY SIĘ DO TWOJEGO CZASU!

news_16

To Państwo według potrzeb ustalają czas oraz częstotliwość zajęć ( 60 min. lub 90 min.- czy będzie to raz, dwa, trzy razy w tygodniu – to wszystko ustala Klient ).

Podczas zajęć indywidualnych dopasowujemy się w 100% do potrzeb Kursanta.

Zajęcia mogą być odwołane z zachowaniem terminu z umowy ( w przed dzień terminu zajęć, do godziny 15.00 – zachowanie tego terminu jest bardzo ważne, aby zajęcia nie przepadły).

Nazwa kursów Tryb zajęć Cena zajęć pojedynczych Ceny zajęć w pakiecie (od 5 spotkań)
Kurs dla 1 osoby 60 min. 115 zł
108 zł
90 min. 155 zł
145 zł
Kurs dla 2 osób 60 min. 130 zł
120 zł
90 min. 160 zł
155 zł

Zadzwoń teraz!

+22 498 34 58

//

+22 826 16 49

lub przejdź do formularza