Roman Lentes

Native speaker

Dzielenie się własnym językiem i kulturą oznacza poszerzanie horyzontów.

– Urodził i wychował się w Niemczech, na pograniczu niemiecko-luksemburskim, jest absolwentem Instytutu Geografii na Uniwersytecie w Bonn.
– Ma ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu niemieckiego jako języka obcego, przez wiele lat pracował jako trener metody w międzynarodowej szkole języków.
– Prowadzi kursy na różnym poziomie zaawansowania w wielu warszawskich firmach, również online, ma bogate doświadczenie w nauczaniu dorosłych uczniów w różnym wieku.
– Żywy i zindywidualizowany sposób prowadzenia zajęć owocuje licznym gronem zadowolonych uczniów.