Paweł Przybylski

Lektor pochodzenia polskiego

Uczę języka niemieckiego, bo chcę likwidować różne stereotypy, które narosły przez wiele lat między naszymi narodami…

 • filolog – germanista, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Instytut Goethego w Berlinie – Zentrale Oberstufenprüfung
 • Uniwersytet im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem
 • od roku 1997 tłumacz przysięgły języka niemieckiego
 • od roku 2005 egzaminator maturalny języka niemieckiego
 • 30-letnie doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego
 • organizator wielu wymian polsko-niemieckich (szkoła partnerska Gymnasium Haren) 
 • współpracuje z Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży (Deutsch-Polnisches  Jugendwerk)
 • koordynator projektów unijnych (między innymi: „Europa mal anders”)
 • prowadzi zajęcia online 
 • lubi podróże, uwielbia jazdę na rowerze, interesuje się historią powojenną Niemiec