Patryk Mazur

Lektor pochodzenia polskiego

Absolwent lingwistyki stosowanej (język angielski i niemiecki) ze specjalnością w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych i nauczaniu języka, i informatyki ze specjalnością w inżynierii systemów komputerowych. Lektor języka angielskiego i niemieckiego od 2017 roku. W nauczaniu stosuje metodę komunikatywną. Duże zainteresowanie kulturą anglosaską i niemieckojęzyczną oraz częsty udział w szkoleniach pozwalają mu stale doskonalić lektorski warsztat. Poza nauczaniem zawodowo zajmuje się tworzeniem oprogramowania komputerowego. Jego zamiłowania to glottodydaktyka i komputerowe przetwarzanie języka naturalnego.