Michał Basiak

Lektor pochodzenia polskiego

Lektor języków niemieckiego oraz polskiego dla obcokrajowców, absolwent Lingwistyki Stosowanej oraz podyplomowo Glottodydaktyki Polonistycznej na Uniwersytecie Warszawskim, pracował jako tłumacz, a także koordynator projektów międzynarodowych.
Nauczaniem języka niemieckiego zajmuje się od prawie 10 lat, a od 2021 uczy również
polskiego jako obcego. Na swoich zajęciach łączy klasykę z nowoczesnością, wykorzystując
atrakcyjne narzędzia edukacyjne. Doskonale odnajduje się zarówno prowadząc zajęcia
indywidualne i grupowe w KATARINIE, jak i w nauczaniu korporacyjnym na wszystkich
poziomach zaawansowania (od A1 do C1). Pomimo zadowolenia kursantów, nieustannie
doskonali swój warsztat dydaktyczno-metodyczny, uczestnicząc w szkoleniach branżowych.
Jego największą pasją jest poznawanie nowych języków – posługuje się swobodnie
niemieckim, portugalskim w dialekcie europejskim, angielskim oraz francuskim,
komunikatywnie hiszpańskim, a obecnie intensywnie uczy się ukraińskiego.