Katarina prowadzi zajęcia na 12 poziomach języka niemieckiego ogólnego

* 6 poziomów Grundstufe – od podstaw do średniozaawansowanej znajomości języka. Po 6 semestrach Grundstufe możliwe jest przystąpienie do egzaminu Egzamin Telc B1 (odpowiednik egzaminu ZERTIFIKAT DEUTSCH), uznawanego za dowód znajomości języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym.

* 4 poziomy Mittelstufe – od średniozaawansowanej do zaawansowanej znajomości języka. Po 2 semestrach Mittelstufe możliwe jest przystąpienie do egzaminu Telc B2, po 4 semestrach Mittelstufe do egzaminu ZENTRALE MITTELSTUFENPRÜFUNG (ZMP), uznawanego za dowód znajomości języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym.

* 2 poziomy Oberstufe – zaawansowana znajomość języka. Po 3 semestrach Oberstufe możliwe jest przystąpienie do egzaminu ZENTRALE OBERSTUFENPRÜFUNG (ZOP).

GRUNDSTUFE - Semestr 1

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu rozróżniają najpopularniejsze niemieckie zwroty takie jak: dzień dobry, do widzenia, dobranoc, proszę, piwo czy też zwrot: kocham cię.
Znajome są im również wyrazy podobnie brzmiące w wielu językach: Telefon, Adresse, Fax, Computer, Taxi itp.

Cel kursu

Uczestnicy kursu porozumiewają się podstawowym słownictwem z zakresu życia rodzinnego, zawodowego oraz spędzania wolnego czasu.
Potrafią się przedstawić, opowiedzieć o swojej pracy, rodzinie, zainteresowaniach, różnych zawodach. Umieją prowadzić rozmowy w sklepie, kawiarni, restauracji,
opisać swoje mieszkanie. Posługują się czynnie czasem teraźniejszyn: Präsens oraz znają formy czasu Präteritum (czas przeszły prosty) dla czasowników „sein” i „haben”.
W trakcie kursu poznają też różne regiony Niemiec, ich tradycję, kulturę oraz zabytki.

Główne zagadnienia gramatyczne:

 • Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym: czasowniki regularne, nieregularne oraz czasowniki rozdzielnie złożone oraz dwuczęściowe
 • Rodzajniki: określone (der, die, das), nieokreślone (ein, eine) oraz ich zastosowanie w mianowniku, bierniku i celowniku
 • Zaimek osobowy – odmiana w mianowniku, bierniku i celowniku
 • Zaimek dzierżawczy – odmiana w mianowniku, bierniku i celowniku
 • Zaimek bezosobowy: man
 • Rodzaje negacji: nicht/ kein, nein/doch
 • Przyimki: in, neben, unter, zwischen, auf, vor, hinter, an łączące się z celownikiem i biernikiem
 • Przyimki bei, mit + Dativ
 • Przyimki i okoliczniki czasu: am, um, von…bis
 • Czas Präteritum (czas przeszły prosty) dla czasowników: haben, sein
 • Rzeczowniki złożone
 • Zdania oznajmujące
 • Zdania pytające
 • Zaimki pytające: wo, wohin, woher, wie, was

Główne zagadnienia leksykalne:

 • Alfabet
 • Przedstawianie się w sytuacjach prywatnych i biznesowych
 • Nazwy kontynentów i państw całego świata, języki, położenie geograficzne
 • Nazywanie przedmiotów
 • Liczebniki proste i porządkowe – tworzenie i pisownia
 • Opis mieszkania
 • Formy spędzania czasu wolnego (dialogi): hobby, telewizja, podróże, dodatkowa praca, zwiedzanie miast
 • Umówienie spotkań, terminów
 • Rozmowa telefoniczna
 • Orientacja w budynku

GRUNDSTUFE - Semestr 2

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu porozumiewają się podstawowym słownictwem z zakresu życia rodzinnego, zawodowego oraz spędzania czasu wolnego. Potrafią się przedstawić, opowiedzieć o swojej pracy (w tym napisać życiorys), rodzinie, zainteresowaniach, różnych zawodach. Umieją prowadzić rozmowy w sklepie, kawiarni, restauracji, opowiedzieć o tym, jak spędzili np. wakacje, weekend.

Cel kursu

Uczestnicy kursu potrafią opowiedzieć o zawodach i czynnościach, jakie wykonują w pracy, porozmawiać o wakacjach, pogodzie, opisać podróż, poradzić sobie w razie wypadku. Prowadzą rozmowy w sklepie, na targu, potrafią kupić ubranie oraz artykuły spożywcze, rozumieją przepisy niemieckich potraw, opowiedzieć o ulubionych daniach. Uczestnicy umieją argumentować oraz prowadzić dyskusję/dialogi na ww. tematy. Czynnie posługują się czasem przeszłym złożonym: Perfekt. Uczestnicy kursu poznają części ciała oraz potrafią przeprowadzić dialog u lekarza. Podręcznik zaprasza nas również w podróż do najpiękniejszych miast Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii.

Główne zagadnienia gramatyczne:

 • Czasowniki modalne (müssen, können, dürfen, wollen, mögen. sollen)
 • Przyimki z biernikiem: durch, über
 • Przyimki z celownikiem: zu, an…. vorbei
 • Czas przeszły Perfekt: czasowniki regularne, nieregularne, rozdzielnie i nierozdzielnie złożone i kończące się na -ieren
 • Zaimek pytający welcher, welche, welches, welche
 • Stopniowanie przymiotników: viel, gut, gern
 • Zaimek wskazujący dieser, diese, dieses, diese
 • Zaimek „es”
 • Tryb rozkazujący
 • Liczebniki porządkowe
 • Powtórzenie odmiany rodzajników i zaimków (mianownik, celownik, biernik)

Główne zagadnienia leksykalne:

 • Zawody, przebieg dnia i czynności
 • Opisywanie drogi, rozkład jazdy pociągów, autobusów
 • Berlin – historia, kultura, ciekawostki
 • Wrażenia z wakacji, urlopu
 • Kalendarz: pory roku, daty, uroczystości, święta
 • Wypadek rowerowy
 • Zakupy – w sklepie, na targu
 • Jedzenie, przepisy kulinarne, miara i waga, posiłki, potrawy
 • Sklep odzieżowy: rodzaje ubrań, kolory, rozmiary, zwrot towaru
 • U lekarza, części ciała, choroby. Sport, wyrażanie emocji
 • Prognoza pogody i zjawiska atmosferyczne

GRUNDSTUFE - Semestr 3

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu potrafią omówić sprawy związane z rezerwacją, wyborem oraz pobytem w hotelu, porozmawiać o wakacjach, pogodzie, opisać podróż. Opowiadają o swoim życiu, przebiegu dnia, potrafią opisać osoby i obrazki, przeczytać menu w restauracji, rozmawiać o potrawach i zamówić obiad. Uczestnicy kursu argumentują oraz prowadzą dyskusję/dialogi na ww. tematy, posługując się przy tym zdaniami podrzędnie złożonymi.

Cel kursu

Uczestnicy kursu potrafią szczegółowo opowiedzieć o sobie i swojej rodzinie, opisać osoby na zdjęciach, zrozumieć ogłoszenie w prasie oraz diagram statystyczny. Potrafią zarezerwować i opisać podróż, rozmawiać na temat znaczenia mediów we współczesnym świecie, napisać list, maila oraz krótką wiadomość tekstową. Rozumieją menu i potrafią zamówić obiad. Potrafią wyrazić przypuszczenia i wątpliwości na różne tematy, zaproponować rozwiązania alternatywne, wyrazić sprzeciw lub zgodzić się ze zdaniem swojego rozmówcy.

Główne zagadnienia gramatyczne:

 • Zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem „weil”
 • Stopniowanie przymiotników
 • Zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem „dass”
 • Dopełniacz (der Genitiv)
 • Czasowniki zwrotne (sich ausruhen, sich freuen)
 • Przysłówki okolicznikowe czasu: zuerst, dann, danach
 • Rekcja czasowników
 • Zaimki nieokreślone: niemand, wenige, viele, alle
 • Odmiana przymiotników bez rodzajników
 • Spójnik „ob” / pośrednie zdania pytające
 • Zdania przydawkowe, zaimek względny
 • Zaimki pytające
 • Zaimek dzierżawcze w celowniku
 • Zdanie pytające zależne ze spójnikiem „ob”

Główne zagadnienia leksykalne:

 • Język, literatura, języki obce
 • Rodzina i spotkania w kręgu rodzinnym, życzenia okolicznościowe
 • Podróże prywatne i służbowe, planowanie i rezerwacja podróży, rozkład jazdy
 • Zainteresowania, sport
 • Media w życiu codziennym – internet, komputer, telefon komórkowy, wysyłanie wiadomości, listów
 • Produkty spożywcze, potrawy, menu w restauracji, rachunki, napiwki
 • Sposoby zdrowego odżywiania
 • Zwyczaje kulinarne w Niemczech

GRUNDSTUFE - Semestr 4

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu znają typy pomieszczeń i budynków, potrafią napisać i odpowiedzieć na ogłoszenie w sprawie mieszkania, zorganizować przeprowadzkę. Rozmawiają na temat oferty kulturalnej w swojej miejscowości, roli kultury w życiu człowieka. Posiadają słowinictwo związane z pracą zawodową, poszukiwaniem pracy, rozumieją ogłoszenia na temat pracy i potrafią na nie zareagować. W swoich wypowiedziach posługują się zdaniami podrzędnie złożonymi.

Cel kursu

Uczestnicy kursu potrafią przeprowadzić dyskusję o zaletach i wadach mieszkania na wsi lub w mieście, wynająć mieszkanie, odpowiedzieć na ogłoszenie w sprawie mieszkania, zaplanować i przeprowadzić przeprowadzkę. Potrafią zaprezentować ofertę kulturalną swojego miasta, rozmawiać o roli kultury w życiu człowieka, opowiedzieć film lub przedstawienie teatralne. Umieją opowiedzieć o swoim wykształceniu, karierze i celach zawodowych, napisać podanie i życiorys, przeprowadzić rozmowę telefoniczną oraz kwalifikacyjną. Potrafią rozpoznać, wyrazić i zareagować na emocje. W sposób świadomy używają konstrukcji zdań podrzędnie złożonych, posługują się dwoma czasami przeszłymi, stroną bierną oraz trybem warunkowym.

Główne zagadnienia gramatyczne:

 • Czasowniki modalne w Präteritum
 • Przysłówki okolicznikowe czasu: damals, früher, heute, jetzt
 • Czas przeszły prosty: Präteritum
 • Przyimki z celownikiem
 • Czasowniki z dopełnieniem w celowniku i bierniku (Dativ i Akkusativ)
 • Zdania podrzędne ze spójnikiem „wenn”
 • Zdanie podrzędne ze spójnikiem: „damit”, „um…zu”
 • Zdania przydawkowe: in, mit + Dativ
 • Czasowniki z celownikiem i biernikiem (np. liegen/legen, stehen/stellen)
 • Passiv (strona bierna): czasy Präsens, Präteritum
 • Partykuły: einfach, bloß, ruhig, schon
 • Konjunktiv II – wyrażenie uprzejmych próśb i życzeń

Główne zagadnienia leksykalne:

 • Życie na wsi, życie w mieście – zalety i wady
 • Opowiadanie o zainteresowaniach kulturalnych, planowanie zwiedzania miasta, miasto wczoraj i dziś
 • Oferty mieszkaniowe, poszukiwanie mieszkania
 • Wykształcenie, poszukiwanie pracy, rozumienie ofert pracy, odpowiadanie na nie, pisanie życiorysu i podania o pracę
 • Święta i tradycje – święta w ciągu roku
 • Opisywanie filmu, sztuki teatralnej, wyrażanie emocji, zadowolenia, rozczarowania
 • Wynalazki i ich historia – opisywanie produktów, wynalazków oraz przedmiotów codziennego użytku i ich zastosowania

GRUNDSTUFE - Semestr 5

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu potrafią rozmawiać o problemach życia codziennego, formach aktywności w czasie wolnym, relacjach i związkach damsko-męskich. Znają szczegółowo słownictwo opisujące charakter człowieka, jego zachowanie i wygląd, dawać rady i uzasadniać swoje zdanie. Uczestnicy kursu dyskutują o fenomenie czasu, jego relatywności, rozumieją i interpretują proste wiersze. Potrafią wyrazić życzenia i marzenia, posługując się przy tym w sposób czynny konstrukcjami zdań podrzędnie złożonych, trybem przypuszczającym oraz trzema czasami.

Cel kursu

Uczestnicy kursu posługują się słownictwem z zakresu życia prywatnego (formy spędzania czasu wolnego) i zawodowego, potrafią opowiedzieć o problemach życia codziennego, sytuacjach stresowych i sposobach radzenia sobie z nimi. Dyskutują o relacjach damsko-męskich, stereotypach i ich zwalczaniu, o problemach w związkach damsko-męskich. Znają system i formy kształcenia w Niemczech i potrafią opowiedzieć o różnicach między systemem kształcenia w Polsce i w Niemczech. W wypowiedziach swobodnie posługują się trybem warunkowym, stroną bierną, zdaniami podrzędnie złożonymi.

Główne zagadnienia gramatyczne:

 • Zdania podrzędnie złożone, czas przeszły Präteritum (powtórzenie)
 • Zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem „während”
 • Tryb przypuszczający czasowników modalnych
 • Tryb warunkowy (Konjunktiv II: Präteritum, Plusquamperfekt)
 • Stopniowanie przysłówków: ein bisschen, mehr, ziemlich, besonders
 • Bezokolicznik z „zu” i bez „zu”
 • Przeczenie przymiotników „un-” i „-los”
 • Odmiana przymiotników po rodzajniku określonym, nieokreślonym i bez rodzajnika

Główne zagadnienia leksykalne:

 • Kontakty i relacje międzyludzkie, zawieranie znajomości, opisywanie i charakteryzowanie osób
 • Czas i odczuwanie czasu (opowiadanie historii, komentowanie zdarzeń)
 • Stres dnia codziennego (opowiadanie i reagowanie w sytuacjach stresowych, udzielanie rad)
 • Relacje damsko-męskie, problemy w partnerstwie i ich rozwiązywanie, podział obowiązków, stereotypy damsko-męskie
 • Opowiadanie o regionie i jego historii – Das Ruhrgebiet i jego rola w Niemczech
 • Szkoła, system kształcenia, świadectwa, zasady promocji, przedmioty szkolne
 • Mundurki szkolne: za i przeciw (dyskusja)

GRUNDSTUFE - Semestr 6

Poziom zaawansowania

Uczestnicy kursu potrafią rozmawiać o problemach życia codziennego, formach aktywności w czasie wolnym, pogodzie, zmianach klimatycznych, ochronie środowiska, opowiadają o swoim dzieciństwie i młodości, konfliktach w rodzinie, problemach, nadziejach, życzeniach i przypuszczeniach. Rozmawiają o polityce, Unii Europejskiej i jej instytucjach, problemach współczesnej gospodarki, posługując się przy tym w sposób czynny konstrukcjami zdań podrzędnie złożonych, trybem przypuszczającym, wszystkimi czasami przeszłymi, czasem przyszłym oraz stroną bierną.

Cel kursu

Uczestnicy kursu prowadzą rozmowy o pogodzie, zmianach klimatycznych, problemach związanych z ochroną środowiska. Potrafią podać przyczyny różnych zjawisk, wyrazić przypuszczenia i sprzeciw, reagować w sytuacjach konfliktowych, rozmawiać o problemach dnia codziennego, sprawach ogólnoludzkich i natury globalnej, wyrażają swe przypuszczenia, obawy i nadzieje. Opowiadają o różnych krajach europejskich, strukturach unijnych, zaletach i wadach Unii Europejskiej, dyskutują na wybrane tematy polityczne i gospodarcze. Rozumieją i analizują tekst literacki, posługują sie w swych wypowiedziach wszystkimi istniejącymi w języku niemieckim czasami (Futur I, Futur II, Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt).

Pomyślne ukończenie 6. semestru umożliwia przystąpienie do egzaminu Zertifikat Deutsch.

Główne zagadnienia gramatyczne:

 • Zdanie przydawkowe z zaimkiem względnym w dopełniaczu
 • Przyimki z dopełniaczem (wegen, während, trotz, statt)
 • Futur I (czas przyszły)
 • Spójniki wieloczłonowe (je… desto/ nicht… sondern)
 • Imiesłów czynny (Partizip I)
 • Czas przeszły Plusquamperfekt
 • Zdania okolicznikowe czasu
 • Rekcja czasownika (powtórzenie)

Główne zagadnienia leksykalne:

 • Klimat, pogoda, ochrona środowiska i problemy z nim związane, rozumienie prognozy
 • Sytuacje nieprzyjemne, pechowe, gafy – komentowanie sytuacji, reguły dobrego wychowania
 • Konflikty pokoleniowe, opowiadanie o dzieciństwie i młodości, własnych marzeniach
 • Migracja we współczenym świecie, jej przyczyny i problemy z nią związane, wrażenia z pobytu za granicą, wady i zalety mieszkania w innym kraju
 • Europa i polityka – struktury Unii Europejskiej, wady i zalety Unii Europejskiej, czy jestem Europejczykiem?, dyskusja na wybrane zagadnienia polityczne

MITTELSTUFE - Semestr 7-8

Poziom zaawansowania

Według ogólnych europejskich wymogów nauczania – poziom nauczania odpowiada poziomowi B2. Uczący się, którzy ukończyli kurs „em Hauptkurs” z bardzo dobrymi wynikami, mogą przystępować do egzaminu Telc B1.

Cel kursu

Po zakończeniu kursu uczący się potrafi opisywać osoby i przedstawiać cechy ich charakteru, opisywać szczegółowo budynki i inne obiekty. Kursant rozumie odpowiedniki austriackie i szwajcarskie najczęściej używanych zwrotów i wyrażeń. Kursant potrafi relacjonować o problemach życia, miłości i partnerstwie. Umie napisać podanie o pracę oraz list motywacyjny. Kursant potrafi wyrażać przypuszczenia i snuć plany na przyszłość. Kursant umie udzielać wskazówek w zakresie turystyki, wyboru miejsca wypoczynku i możliwości organizacji. Ponadto rozumie artykuły prasowe, audycje radiowe i telewizyjne o różnorodnej tematyce, sprawnie posługuje się słownictwem z dziedziny świata mediów, ale także mechaniki ( auto, mobilność ). Kursant potrafi napisać list formalny i nieformalny o różnorodnej tematyce.

Główne zagadnienia gramatyczne:

 • Przymiotniki we właściwej formie gramatycznej (deklinacja)
 • Przymiotniki utworzone od innych części mowy
 • Rekcja przymiotnika ( przymiotnik + przyimek )
 • Rekcja czasownika
 • Tworzenie czasowników
 • Zastosowanie form czasu przeszłego
 • Różne typy liczby mnogiej
 • Rzeczowniki utworzone od innych części mowy
 • Tworzenie liczby mnogiej
 • Rzeczowniki złożone
 • Wyrażenia rzeczownikowe
 • Spójniki zdań podrzędnie i współrzędnie złożonych
 • Formy trybu przypuszczającego
 • Spójniki zdań czasowych, celowych, przyzwalających oraz spójniki i przyimki modalne
 • Mowa zależna
 • Strona bierna i jej alternatywne formy
 • Imiesłowów czynny i bierny

Główne zagadnienia leksykalne:

 • Człowiek, jego wygląd i charakter
 • Miasto, turystyka
 • Język, nauka, studia
 • Miłość, partnerstwo
 • Zawód
 • Przyszłość
 • Media
 • Auto

MITTELSTUFE - Semestr 9-10

Poziom zaawansowania

Według ogólnych europejskich wymogów nauczania – poziom nauczania odpowiada poziomowi C1. Uczący się, którzy ukończyli kurs na bazie serii podręczników „em” posiadają kompletną wiedzę i umiejętności, by móc przystąpić do egzaminu Zentrale Mittelstufenprufung.

Cel kursu

Kursant, który ukończył Abschlusskurs rozumie wszelkie komentarze radiowe i telewizyjne oraz potrafi je streścić. Kursant potrafi rozmawiać o problemach społecznych, klasowych, równouprawnieniu, potrafi udzielać porad, założyć konto w banku, ale także porozmawiać o literaturze, teatrze i sztuce oraz malarstwie. Jego kompetencje umożliwiają prowadzenie dyskusji dotyczącej przestępczości, prawa i karalności. Umie wypełnić psychologiczny test, a także zaprezentować dowolny produkt na rynku. Potrafi się wypowiedzieć na tematy naukowe, wydać osąd lub opinię o badaniach naukowych. Kursant potrafi przemawiać na dowolnie wybrany temat.

Główne zagadnienia gramatyczne:

 • Styl czasownikowy i rzeczownikowy
 • Spójniki dwuczłonowe
 • Partykuły
 • Deklinacja przymiotnika (wyjątki, po innych częściach zdania)
 • Wyrażenia czasownikowo-rzeczownikowe
 • Dopełniacz rzeczownika
 • Czasowniki modalne i ich subiektywne zastosowanie
 • Przyimki
 • Zaimek „es”
 • Wtrącenia
 • Przydawka rozszerzona

Główne zagadnienia leksykalne:

 • Media
 • Społeczeństwo
 • Poradnik
 • Literatura
 • Przestępczość
 • Psychologia
 • Teatr
 • Nauka
 • Przemówienie
 • Malarstwo

OBERSTUFE - Semestr 11

OBERSTUFE oznacza poziom najbardziej zaawansowany. Wg systematyki poziomów wprowadzonej przez Radę Europy nazywany poziomem biegłości.

Kursanci będący na tym poziomie rozumieją bez większego wysiłku nieomal wszystko i potrafią streścić w sposób spójny to, co przeczytają bądź usłyszą. Wypowiadają się biegle na złożone tematy używając przy tym zróżnicowanych form zdaniowych.

Grammatische Hauptthemen / Główne zagadnienia gramatyczne:

 • Verben mit unterschiedlichen Vergangenheitsformen
 • Temporale Präpositionen und Konjunktionen
 • Umformungen von Präpositionalgruppen in Nebensätze
 • Verben in Verbindung mit Terminen
 • Verben und ihre Synonime
 • Präpositionen zu Orts- und Richtungsangaben
 • her und hin und deren Zusammensetzungen
 • Unterscheidung zwischen lokalen Präpositionen-Adverbien-Adjektiven
 • Modalverben und werden in subjektiver Bedeutng und ihre Synonime:- Zeitformen

  – Behauptungen

  – Modale Wendungen

 • Adjektive auf -bar und -lich
 • Umformung von Nominalgruppen in Nebensätze
 • Schwierige Konjunktionen z.B.: ungeachtet, anlässlich, sofern, nichtsdestotrotz, nichtsdestoweniger usw.

Lexikalische Hauptthemen / Główne zagadnienia leksykalne:

 • Prognose und Realität
 • Moderne Kunst
 • Werbung gestern und heute
 • Mallorca- das bessere Deutschland
 • Das Europahaus
 • Die Globalisierung des Kinos
 • Nachtgedanken
 • Lachen
 • Lust auf „lebenslänglich”
 • Teure Langweile
 • Kriminalität in Deutschland
 • Unternehmenserfolg
 • Koedukation
 • Keine Zeit

OBERSTUFE - Semestr 12

Grammatische Hauptthemen / Główne zagadnienia gramatyczne:

 • Adjektivednungen
 • Genitivattribute
 • Patrizipialattribute
 • Umformungen in Partizipialkonstruktionen
 • Relativsätze und Umformungen in Relativsätze
 • Appositionen
 • Gerundiv
 • Vergleichssätze
 • Konjunktiv I – Möglichkeiten der Wiedergabe von fremden Meinungen, Gerüchten, Gehörtem und Gesagtem / Umschreibung der indirekten Rede
 • Verwendung des Konjunktiv I/II als indirekte Rede im Aufsatz, in den Nachrichten
 • Sprichwörter
 • Umformungen von Aktiv- in Passivsätze/ Zeitformen des Passivs
 • Passiversatzmöglichkeiten
 • Passivunfähigkeit
 • Zustandspassiv
 • Konjunktiv II als Ausdruck der Höflichkeit und Zurückhaltung
 • Nomen-Verb-Verbindungen
 • Nominalstil-Umformung von Sätzen in Nominalgruppen
 • Präpositionen der Schriftsprache
 • Umgangsprachliche Redewendungen

Lexikalische Hauptthemen / Główne zagadnienia leksykalne:

 • Gründe und Folgen
 • Kriminalität in Deutschland
 • Unternehmenserfolg
 • Koedukation
 • Geschwister
 • Antipathie
 • Immobilien
 • Bauhaus und Design
 • Störfall Kommunikation
 • Tipps zur erfolgreichen Kommunikation
 • Zeitungen
 • Lesen und Fernsehen
 • „Ich habe fertig”
 • Das 19. Jahrhundert
 • „Computer machen dumm” und andere Vorurteile
 • Der Handy – Knigge
 • Waldsterben
 • Verhandlungskunst
 • Andere Länder-andere Sitten
 • Anredeformen (Duzen und Siezen)
 • Formelle Briefe

Zadzwoń teraz!

+22 498 34 58

//

+22 826 16 49

lub przejdź do formularza