Paweł Przybylski

Lektor pochodzenia polskiego

Uczę języka niemieckiego, bo chcę likwidować różne stereotypy, które narosły przez wiele lat między naszymi narodami…

  • filolog – germanista, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Instytut Goethego w Berlinie – Zentrale Oberstufenprüfung
  • Uniwersytet im. Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem
  • od roku 1997 tłumacz przysięgły języka niemieckiego
  • od roku 2005 egzaminator maturalny języka niemieckiego
  • ponad 20-letnie doświadczenie w nauczaniu
  • organizator wielu wymian polsko-niemieckich
  • koordynator projektów unijnych
  • lubi podróże, uwielbia jazdę na rowerze, interesuje się historią powojenną Niemiec