Mariusz Zwoliński

Lektor pochodzenia polskiego

Zawsze lubiłem język niemiecki i kraje niemieckojęzyczne i tak pozostało do dnia dzisiejszego.
Uczę tego języka, bo lubię.

  • absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Opolskiego
  • absolwent stosunków międzynarodowych, specjalność niemcoznawstwo Uniwersytetu Łódzkiego
  • absolwent podyplomowych studiów „Język polski jako obcy” Uniwersytetu Warszawskiego
  • absolwent podyplomowych studiów „Geografia” Uniwersytetu Warszawskiego
  • 17-letnie doświadczenie w nauczaniu języka niemieckiego
  • kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego
  • lubi podróże te małe i duże, interesuje się historią polsko-niemiecką